Mimo, iż Burkina Faso nadal znajduje się w grupie 80 najbiedniejszych państw świata, od dłuższego czasu notujemy tam bardzo szybkie tempo rozwoju gospodarczego (sięgające w ostatnich latach nawet 6-7%). Rolnictwo i hodowla zwierząt wytwarzają ponad 30% produktu krajowego brutto, a trudni się nimi 80% ludności czynnej zawodowo. Jest ono jednak mało efektywne na co wpływ mają częste susze nawiedzające region Sahelu, słaba gleba i tradycyjne metody uprawy roli.  Burkińczycy uprawiają głównie sorgo (9 miejsce na świecie) , proso (5 miejsce na świecie) , kukurydzę, orzeszki ziemne, ryż, i bawełnę. Przemysł jest dość słabo rozwinięty; dominuje przetwórstwo żywności. Największą rolę odgrywa wydobycie złota (w 2012 roku 4 miejsce w Afryce) w mniejszym stopniu miedzi i żelaza.