Religią dominującą jest islam, chociaż władza sprawowana jest prawie wyłącznie przez polityków pochodzących z rodzin chrześcijańskich. Mimo to w Burkina Faso nigdy nie dochodziło do konfliktów na tle wyznaniowym. Wielu Burkińczyków którzy deklarują się chrześcijanami czy muzułmanami, zachowuje jednak elementy religii pierwotnych (synkretyzm religijny – np. tzw. „czarny islam”). W historii Burkina Faso posiadała dwóch kardynałów - Paula Zougrana (mianowany na kardynała przez papieża Pawła VI w 1965 roku;  zm. 4 czerwca 2000 w Wagadugu) oraz Philippe Ouédraogo (mianowany przez Benedykta XVI; pełni funkcję do dzisiaj).

 

images