Populacja kraju wynosi obecnie około 17 milionów.

 

Struktura wiekowa (wg CIA World Factbook)

0-14 lat : 46.8%

15-64 lat : 50.7%

65 lat i więcej : 2.5%

 

Mediana wieku (wg CIA World Factbook)

Ogółem: 16.8 lat

Mężczyźni : 16.6 lat

Kobiety : 17 lat

 

Współczynnik przyrostu naturalnego - 3.1%

 

Przewidywana długość życia:

Mężczyźni – ok. 52 lata

Kobiety – ok. 56 lat

 

Grupy etniczne (ponad 60):

- Mossi – są najliczniejszą grupą etniczną w Burkina Faso (ok.  40% populacji) zajmującą głównie tereny centralnej części kraju (okolice Wagadugu, Kaya, Ouahigouya, Koudougou); legenda głosi że Imperium Mossi (XI wiek – 1896) zostało założone przez myśliwego Riare  pochodzącego z grupy Mande, który ożenił się z pochodzącą z Złotego Wybrzeża księżniczką o imieniu Yennenga. Ich syn Ouedraogo (Uidraogo) jest uważany za ojca wszystkich Mossich (większość źródeł podaje, że był on też pierwszym Moro Naabą, chociaż niektóre przypisują ten tytuł dopiero Ubri’emu)

 

pobraneee

 

- Bobo – zajmują tereny w okolicach miasta Bobo-Dioulasso (ponad 500 000); istnieją dwa odłamy: Bobo Madare i Bobo Fing

- Fulani – są plemieniem półkoczowniczym; zamieszkują głównie północ kraju (poza Burkin Faso można ich spotkać w niemal wszystkich krajach Afryki Zachodniej); wyznają głównie islam; posługują się językiem fula (fulfulde); w przeszłości Peulh’owie byli władcami bardzo znaczących państw leżących m.in. w środkowym biegu Nigru czy na wyżynie Futa Dżalon

- Lobi – populacja wynosi około 700 000; ludzie Lobi przez długi czas opierali się najeźdźcom francuskim dzięki specyficznym, idealnie zaprojektowanym do obrony domostwom oraz używaniu w walce zatrutych strzał; zamieszkują obszary w okolicach Gaoua (w pobliżu Loropeni i Doudou)

- Gurunsi, Dagara, Senufo, Tuaregowie

pobrane